Rura gazowa po wierzchu

Rura gazowa po wierzchu

Chciałbym ukryć w ścianie szpetne rury gazowe, które biegną po wierzchu ścian w kuchni i koryta­rzu. Ściany są ceglane – można wy­kuć bruzdy. Mój szwagier proponu­je mi, byśmy zrobili to sami, ale ktoś ze znajomych ostrzegł nas, że to zabronione. Czy to prawda?

 

Niestety, rury gazo­we nie mogą być prowadzone w bruz­dach i ukryte pod tynkiem – ze względu na bezpieczeństwo muszą być zawsze dostępne do kontroli.