Budowa domu jednorodzinnego bez pozwolenia

Budowa domu jednorodzinnego bez pozwolenia

Nowelizacja prawa budowlanego przewiduje budowę domu jednorodzinnego bez pozwolenia oraz uproszczenie formalności związanych z projektem budowlanym. Propozycja obejmuje zniesienie wymogu pozwolenia na budowę domu jednorodzinnego pod warunkiem, że nowobudowany obiekt nie może ograniczać możliwości zabudowy działki sąsiada, a także nie może negatywnie wpływać na środowisko. Zamiast pozwolenia ma wystarczyć złożenie zgłoszenia wraz z projektem budowlanym w urzędzie administracji architektoniczno- budowlanej. Natomiast starosta będzie miał prawo do 30 dni na wzniesienie ewentualnego sprzeciwu. Nowelizacja prawa budowlanego ma na celu zmniejszenie ilości wydawanych pozwoleń na budowę z jednoczesnym poziomem ochrony praw właścicieli nieruchomości sąsiednich. Inwestor przed rozpoczęciem budowy będzie miał obowiązek poinformowania o niej sąsiadów. Spowoduje to skrócenie procedury budowlanej o 45 dni, a w dużych miastach nawet o 74 dni. Natomiast należy wspomnieć, ze budowa domów jednorodzinnych ma uwzględniać wytyczne miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego lub warunków zabudowy. Podstawa braku zgody na inwestycje będzie niezgodność z planem lub decyzją. Ponadto zgłoszenie inwestora budowy domu jednorodzinnego pociągnie za sobą oszczędności nie tylko czasowe, lecz także finansowe.