Blok wielu rodzin

Blok wielu rodzin

Blok to potoczne określenie budynku wielorodzinnego, wielokondygnacyjnego. W przeciwieństwie do tak zwanych wieżowców, prawidłowo określanymi punktowcami, bloki to budynki o konstrukcji klatkowca, bądź korytarzowca zapewniające mieszkańcom podstawowych elementów potrzebnych do przeżycia w miejskich metropoliach. Projekt budynku oparty jest na planie prostokąta i kwadratów. Zależnie od typów, to jest klatkowca, którego projekt zakłada od 2-ch do nieokreślonej ilości klatek schodowych oplecionych mieszkaniami, bądź korytarzowca, będącym wzdłużnie przedzielonym budynkiem z dwoma klatkami schodowymi na obu końcach budynku, ich zadanie jest takie samo. Zadaniem bloku jakie zakładano w latach 30-tych minionego wieku we Francji było umożliwienie udzielenia mieszkania dla stosunkowo dużej ilości osób na nie wielkim obszarze miasta. To rozwiązanie narodziło się z popularnego wówczas nurtu modernistycznego. Nowoczesność pozwoliła na wprowadzenie organizacji dostarczania wody, jak i innych mediów do mieszkań, czy rozdysponowanie zwykle w punktowcach zsypów na odpady komunalne. W ten sposób wiele rodzin, nie musiało już zajmować wielkich połaci, co było popularne na wsiach, a nie było możliwe do realizacji w miastach. Należy zaznaczyć, że wpływ wymyślenia budynków z prefabrykatów, czyli tak zwanych bloków miał olbrzymie znaczenie na wygląd dzisiejszego Świata i ukierunkował rozwój miejskiego budownictwa XX wieku.