Jednouchwytowe baterie wannowe

Jednouchwytowe baterie wannowe

Baterie wannowe mogą być montowane natynkowo lub podtynkowo. W Polsce najpopularniejsze są w dalszym ciągu baterie natynkowe umieszczane na ścianie nad wanną, na krawędzi wanny lub na półce ponad nią.

Baterie takie służą nie tylko do na­pełniania wanny, ale umożliwiają wzięcie natrysku. W ich skład wchodzi wylewka z napowietrzaczem i zawór do podłączenia węża natrysku wyposażony w przełącz­nik ciśnieniowy. Rączka natrysku może być umieszczona na uchwy­cie punktowym (stałym bądź na­stawnym) lub na pręcie natrysku.

■ Zasada działania

Zaletą baterii jednouchwytowych jest możliwość regulacji tempera­tury (ruch w poziomie) i strumie­nia wody (ruch w pionie) jednym uchwytem. Zapewnia to komfort użytkowania i szybkość regulacji parametrów strumienia wody. Przełącznikiem ciśnieniowym moż­na przełączyć strumień wody z wylewki na rączkę natryskową. Sprężyna powrotna przełącznika umożliwia powrót strumienia wo­dy z rączki prysznica do wylewki po zamknięciu wypływu wody – każde uruchomienie baterii po­woduje wypływ wody z wylewki. Eliminuje to możliwość zalania ła­zienki w sytuacji, gdy rączka na­trysku znajduje się poza wanną. Ciśnienie wody w całej instalacji powinno być wystarczająco wyso­kie, aby przełącznik ciśnieniowy mógł odpowiednio pracować, a strumień wody wypływający z rączki prysznicowej był odpo­wiednio intensywny (minimalne ciśnienie – 1 bar). Jest to szczegól­nie istotne, gdy rączka natrysku jest wyposażona w przełącznik umożliwiający otrzymanie kilku rodzajów strumienia, w tym stru­mienia pulsacyjnego lub uderze­niowego (bicze wodne). Coraz więcej firm oferuje rączki natryskowe wyposażone w system zapobiegający osadzaniu się wapnia. Utrzymanie drożności dysz natrysku podwyższa komfort kąpieli i ułatwia utrzymanie ich w czystości.

Jednouchwytowe baterie wannowe mają większy przepływ niż podob­ne – umywalkowe. Według normy – 18 l/minutę. Jest to możliwe dzię­ki większym średnicom otworów w korpusie i dużemu otworowi wy­pływowemu wyposażonemu w perlator. Zwiększony przepływ baterii 1 wannowych powoduje, że są one głośniejsze w użytkowaniu niż | umywalkowe. Dlatego, aby spełnić 2 wymogi normy, wyposażone są zwykle w dodatkowe tłumiki szu­mów umieszczone w elementach mimośrodowych. Elementów tych nie należy usuwać z mimośrodów, jak to czasem robią „fachowcy”, by uniknąć zatykania instalacji.

■ Instalacja baterii


Woda gorąca wypływa zazwyczaj z lewej strony, a zimna – z prawej, czyli ruch uchwytu w poziomie od prawej do lewej strony powoduje zmianę temperatury wody – od zimnej do gorącej. Odwrotne do­prowadzenie przewodów z wodą nie wyklucza użycia baterii jedno- uchwytowej, jednak regulacja tem­peratury następuje wówczas w przeciwną stronę. Woda gorąca i zimna doprowadza­na jest przewodami w ścianie i wy­prowadzana przyłączami półcalowymi w odległości około 150 mm od siebie. Rozstaw przyłączy wodnych w baterii wynosi 150 mm, a elementy podłączeniowe mimo- środowe zapewniają możliwość regulacji w zakresie 20 mm.
Podłączenia maskowane są rozeta­mi w kolorze baterii, które są wyko­nane z metalu lub tworzywa sztucznego.

■ Z czego mogą być wykonane takie baterie?

W Europie korpusy jednouchwytowych baterii wannowych wykona­ne są zazwyczaj z mosiądzu. Ich kształt odpowiada wzornictwu z serii armatur danej firmy. Wy- lewka stanowi integralną część korpusu. Jej długość wynosi zwy­kle około 150 mm. Taka długość wystarcza, aby woda spływała do wanny bez rozpryskiwania się na jej ściankach. Istnieją modele bate­rii z obrotową wylewka. zwykle dłuższą (około 200-25U mm) wypo­sażaną w zawór z przełącznikiem ciśnieniowym pozwalający na pod­łączenie natrysku. Baterie z wykończeniami złotymi (chrom lub kolor ze złotem) mają „ zwykle pozłacane nakrętki mocujące. Montując taką baterię należy zachować szczególną ostroż­ność. Należy używać wtedy odpo­wiednio dopasowanego klucza wyścielonego filcem lub tworzy­wem, albo plastikowych osłon nakrętek, które znajdują się przy baterii. Złotem pokryte są rów­nież – perlator, osłona elementu sterującego i przełącznik ciśnie­niowy.

Na rynku skandynawskim baterie wannowe i natryskowe zwykle produkowane są w osłonie z two­rzywa sztucznego. Element steru­jący z płytkami ceramicznymi osa­dzony jest w gnieździe z mosią­dzu, woda przepływa przez mosiężne przewody, a osłona kor­pusu jest wykonana z tworzywa sztucznego pokrytego powłoką chromu, odpornego na zniszcze­nie. Rozwiązanie takie umożliwia izolację cieplną baterii. Stosując te­go typu baterie-nie można się po­parzyć, co jest szczególnie ważne w wypadku ich użytkowania przez dzieci lub osoby starsze.

Rączki natrysku i węże natryskowe produkowane są z tworzywa sztucznego, nie nagrzewają się tak jak metalowe i nie mają możliwości obtłuczenia wanny w razie upadku.

■ Montaż

W Polsce spotyka się jeszcze często wanny metalowe z dwoma otwo­rami do umocowania baterii. Był to system stosowany dawniej, dzisiaj kupno baterii wannowej sztorco­wej dwuotworowej stanowi pro­blem. Dostępne na rynku rozwią­zania to niezbyt estetyczne baterie dwuuchwytowe z uszczelnieniami gumowymi.

Zastosowanie elementów podłą­czeniowych w postaci kolanek przejściowych z 1/2 na 3/4 cala pozwala w takiej wannie zamontować baterię jednouchwytową nawannową. Niektóre firmy (Kludi, Grohe) oferują (głównie na rynek 3 polski) jednouchwytowe baterie wannowe w komplecie z kolanami 4 podłączeniowymi.

Przy wannach narożnych baterię można zamontować na krawędzi wanny lub na półce. Może to być bateria jednouchwytową trójotworowa. W skład baterii trójotworowej L wchodzi wylewka (długości 150 lub | 220 mm) z przełącznikiem ciśnieniowym, mieszacz z elementem sterującym i odpowiednio umocowana « rączka natrysku. Wąż natrysku jest g dłuższy od standardowego 1,5-metrowego i jest ukryty pod wanną. Wyposażony jest zwykle w spręży­nę, która pozwala na łatwy powrót rączki na swoje miejsce. Jeśli bateria tego typu montowana jest na półce za wanną zalecane jest wykonywanie bloków montażowych na szkielecie metalowym – na przykład ze styropianu. Tego typu baterie – z kilkoma ro­dzajami strumieni – należą do luk­susowych i stąd ich wysoka cena. Na rynku polskim tego typu roz­wiązania z kompletnymi zestawa­mi bloków montażowych oferują firmy niemieckie – Hansa, Hansgrohe, Kludi.