Przebudowa domu jednorodzinnego

Przebudowa domu jednorodzinnego

Przebudowa domu jednorodzinnego nierozerwalnie powiązana jest z rozbiórką. Prace rozbiórkowe można prowadzić wyłącznie w oparciu o pozwolenie na przebudowę pod nadzorem osób posiadających stosowne uprawnienia. Często rozebranie jednych elementów wymaga wzmocnienia innych, dlatego sposób wykonania wzmocnień i podpór również musi być pokazany i opisany w projekcie. Przed rozpoczęciem prac rozbiórkowych należy także zabezpieczyć i oznakować teren, zabezpieczyć przejścia i przejazdy w zasięgu robót. Należy także wziąć pod uwagę, ze prac rozbiórkowych na wysokości powyżej 4 metrów nie wolno prowadzić w czasie deszczu, śniegu czy silnego wiatru. Rozbiórkę można prowadzić dwoma metodami: mechaniczna i ręczną. Należy je tak planować, by w możliwie jak największym stopniu odzyskać materiał budowlany. Gruzu w wyższych kondygnacji nie wolno wyrzucać przez okna, lecz należy je usuwać wykorzystując rynny zsypowe. Ręcznie prowadzi się rozbiórkę za pomocą młotów i kilofów, mechanicznie używa się młotów elektrycznych i pneumatycznych oraz pił tarczowych, a konstrukcje stalowe i zbrojenia żelbetonowe tnie się palnikami acetylenowymi i szlifierkami kątowymi. Otwory w stropach muszą być zakryte deskami i ogrodzone. Usuwany gruz nie wolno gromadzić na stropach, balkonach czy schodach. W trakcie usuwania ścian lub części budynku nie wolno ich podkopywać czy podcinać.