Ogrodowa dama

Ogrodowa dama

Glicynia – to prawdziwa ogrodowa dama. Wygląda pięknie pnąc się po altanach, mostkach, pergolach i fasadach domów. Czaruje swą urodą, lecz ma duże wymagania.

Najczęściej uprawiane gatunki tego pnącza, zwanego też wisterią, to: glicynia kwiecista (Wisteriajloribun- da) i glicynia chińska (W. sinensis). Wyselekcjonowano z nich szereg odmian o kwiatach białych (W.Jlori- bunda 'Alba’ i W. sinensis 'Alba’J, ró­żowych (W.floribunda 'Rosea’], fiole­towych (W. Jloribunda 'Violacea’J i o wyjątkowo długich kwiatosta­nach (W. Jloribunda 'Macrobotrytis’). Ich produkcją zajmowały się nie­gdyś chętnie polskie szkółki. Te de­koracyjne pnącza, popularne na przełomie wieków, potem nieco za­pomniane, przeżywają dzisiaj rene­sans w polskich ogrodach.

■ Jak kupować glicynie?

Wybierajmy dwu-, trzyletnie rośli­ny uprawiane w pojemnikach, z bryłą ziemi. Wisterie wytwarzają bowiem długie, mięsiste, grube ko­rzenie – ich przesadzanie z gruntu jest więc bardzo trudne. Kupujmy pnącza rozmnażane wegetatywnie lub szczepione – wydadzą kwiaty już po pięciu latach. Te pochodzące z siewu zakwitną dopiero po sied­miu, dziesięciu latach nielicznymi kwiatostanami. Siewki łatwo roz­poznać – mają cieńsze pędy i słab­szy system korzeniowy niż okazy rozmnażane wegetatywnie.

■ Miejsce uprawy

Glicyniami można dekorować naj­bardziej reprezentacyjne miejsca w ogrodzie. Są silnie rosnącymi roślinami – wymagają więc solid­nych podpór. Lubią miejsca sło­neczne, cieple, osłonięte od wiatru, najlepiej o południowej wystawie. Można je sadzić przy ścianach bu­dynków, nadają się też do dekoracji bram, werand, balkonów, murów, pergoli, altan. Glicynie można z powodzeniem uprawiać w miej­skich ogrodach. Odpowiednio pod­lewane znoszą bowiem świetnie zanieczyszczenie powietrza i letnie upały.

■ Sadzenie

Wykopujemy dół o głębokości osiemdziesięciu centymetrów, na jego dnie kładziemy drenaż (war­stwę rumoszu grubości 30 cm) i wsypujemy żyzną, przepuszczalną ziemię ogrodową (gliniastą lub piaszczysto-gliniastą). Dodajemy do niej nawóz mineralny wieloskładni­kowy (N:P:K:Mg = 10:7,2:19,1:0,8) w dawce 3 kg/m3. Bardzo ubogie podłoże można wy­mieszać z ziemią kompostową lub przekompostowanym obornikiem. Glicynie uprawiane w pojemni­kach możemy sadzić przez cały sezon wegetacyjny. Młode rośliny wymagają starannej ochrony przed mrozem. Podstawy ich pę­dów zabezpieczamy kopczykami, zaś pędy szmatami lub workami. Po sadzeniu trzeba je obficie pod­lać. Podczas dalszej uprawy nale­ży pamiętać, że zarówno susza, jak i nadmiar wilgoci jest dla nich szkodliwy.

■     Zasilanie

Glicynię trzeba systematycznie dokarmiać: co 2-3 lata obornikiem (4-5 kg/m2), rozcieńczonym krowieńcem lub wieloskładnikowym nawozem z mikroelementami. Glebę wokół pnącza spulchniamy i przykrywamy warstwą kory.

■     Cięcie

Odpowiednio przeprowadzone cięcie jest bardzo ważnym zabie­giem w uprawie glicynii. Nadaje jej bowiem odpowiedni kształt i zmusza do corocznego, bujnego kwitnienia.