Nietypowa łazienka

Nietypowa łazienka

Jak mam urządzić nietypową ła­zienkę, która ma nieregularny kształt? Chciałabym go podkreślić, a nie tuszować.

Wyposażenie obecne to standar­dowa wanna (170 cm długości), sedes, umywalka, pralka oraz szafka szerokości 80 cm. Na sko­śnej ścianie wisi lustro z IKEI – 4 duże tafle. Po ścianie na wprost drzwi, nieco krzywo pod sufitem, biegnie rura gazowa z korytarza do kuchni. Po lewej stronie łazienki jest pion obudo­wany ekranem z płyty paździerzo­wej. Na wysokości około 160 cm są w tym ekranie drzwiczki, a za nimi liczniki wody. Musi być do nich dostęp. Rury do wody biegną około 30 cm nad podłogą. Chciałabym, żeby była to łazienka miła i kobieca, z odrobiną szaleń­stwa. Dlatego kupiłam glazurę na ścianę w trzech pastelowych ko­lorach. Dominuje zieleń, jest tro­chę różu i koloru wrzosów. Na podłodze chciałam położyć tera­kotę – na białym tle pyłek w tych trzech kolorach. Glazurę chciała­bym mieć tylko na dwóch ścia­nach – tej nad wanną i na wprost drzwi – ale nie mam pomysłu na jej ułożenie.

Chcę także obudować wannę i za­słonić chociaż trochę sedes. Nie wykluczam obniżenia części po­mieszczenia sufitem podwieszo­nym tak, żeby zamontować w nim oświetlenie. Chciałabym spełnie­nia także potrzeb przyziemnych. Musi być miejsce na przybory do mycia łazienki, chętnie na odku­rzacz, szczotkę do zamiatania. Gdzieś powinny wisieć szlafroki itp. – niekoniecznie bardzo wyeks­ponowane. Chciałabym zatrzymać szafkę wiszącą na kosmetyki, proszki do prania itd. Ręczniki mo­gą wisieć na elektrycznym grzej­niku ściennym.

Nie wykluczam oddzielenia w ja­kiś sposób pralki, np. niewysoką ścianką, po to by ubarwić wnętrze i stworzyć dodatkowe miejsce na postawienie czegoś. Do pralki są doprowadzone rury wodne i kanalizacyjne, także po ścianie nad podłogą. Bardzo zale ży mi na tym, żeby mieć dostęp do przestrzeni pod wanną, do rur na wszystkich ścianach itd. Nie wie­rzę bowiem w urządzenia niepsujące się. Nawet rury plastikowe po pewnym czasie mogą pękać. Musi być więc możliwość swobodnego do nich dostępu. Poza tym chciała­bym, żeby modernizacja łazienki nie powodowała konieczności wnoszenia do mieszkania ton ma­teriałów budowlanych: worków cementu, piasku itp.

 

W małych łazienkach (właśnie takie ma większość z nas) z trudem się mieszczą nie­zbędne urządzenia. Najwięcej kło­potów sprawiają: wanna i pralka. Sprzęty ustawione w rzędzie pod ścianą to często spotykany, przy­padkowy układ.

Ostatnio na rynku pojawiły się wanny w różnych wielkości ach i formach, umywalki na nogach, półnogach, wolno stojące, prze­znaczone do wbudowania w blat. Dawniej stosowane górno- i dolno- płuki zastępuje się obecnie kom­paktami lub zbiornikami ukrytymi w ścianie. Muszle ustępowe i bi­dety można zawiesić na ścianie (w której ukryta jest przeznaczo­na do tego celu konstrukcja). Tradycyjne grzejni ki zastępujemy estetycznymi, kolorowymi grzej­nikami, które służą jednocześnie jako suszarki do ręczników. Może­my również zastosować ogrzewanie podłogowe szczególnie korzystne przy posadzkach typowych dla ła­zienek. Bez problemu możemy dziś kupić pralkę o mniejszych gabary­tach. Sufity podwieszone, poza estetycznym wyglądem, doskonale maskują rury i kable. Można je ciekawie kształtować i wbudowywać w nie oświetlenie.

Różnorodność elementów wyposaże­nia daje więcej swobody w kształ­towaniu wnętrz. Odradzam pochopne zakupy, namawiam zaś do poszuki­wań, do zorientowania się w ofer­cie rynkowej.

■ Propozycja z wanną narożnikową

Podstawą jest zamiana tradycyj­nej, podłużnej wanny na narożniko­wą. Poprzednia optycznie wydłuża­ła wnętrze, ta nie stworzy takiego wrażenia. Ustawiona naprzeciwko skośnej ściany podkreśli skos. Łuk wanny prowokuje ustawienie umywalki i muszli ustępowej nieco skośnie w stosunku do ścian.

Umywalka na nodze jest częściowo wbudowana w blat, pod którym mie­ści się pralka. Blat ze względu na kształt łuku najkorzystniej było­by wykonać z corianu (to drogi ma­teriał, posiadający jednak tę za­letę, że bez trudu można kształto­wać z niego skomplikowane formy) lub z kamienia. Najprostszym rozwiązaniem jest wykonanie blatu z płyty laminowanej, grubości 2,8 cm z postformingiem, (po­wszechnie stosowanej jako blat kuchenny), w tym wypadku blat musi być prosty (wykonanie łuku w post- formingu jest niemożliwe). Nad blatem umieszczone są: szafka z lustrami przed umywalką i obok półki. Powyżej półka w formie łu­ku (powtórzony łuk blatu) z wbu­dowanymi lampami halogenowymi. Muszla ustępowa jest podwieszo­na, a mechanizm zawieszenia ukry­ty w skośnym występie ściany. Szlafroki będą chowane do wyso­kiej szafki w formie półkolumny, która odbijając się w zawieszonym obok lustrze utworzy pełną kolum­nę. Proponuję nie dzielić lustra, aby iluzja większej przestrzeni była doskonalsza. Umieszczenie luster nad wanną byłoby również wskazane. Mogą być proste lub ukształtowane w formie pół koli.

■ Propozycja z wanną podłużną

Najistotniejszą zmianą jest usta­wienie istniejącej wanny po­przecznie. Problemem jest duża od­ległość sedesu od pionu kanaliza­cyjnego. Pamiętajmy, że rury kanalizacyjne muszą mieć spadek min. 25%. Żeby zapewnić odpowiedni spadek, a tym samym prawidłowy od­pływ nieczystości, podniosłam część podłogi o 15 cm. Na tym pod­wyższeniu znajduje się muszla ustępowa, umywalka i wanna. Utwo­rzył się ukośny schodek stanowiący ciekawy plastyczny element wnę­trza. Terakota kolorem (na niższym poziomie ciemniejsza) i układem podkreśla nieregularny kształt pomieszczenia.

Na uwagę zasługuje kwietnik obło­żony terakotą, pod którym ukryje się pralkę tak, że będzie widoczna tylko jej płaszczyzna czołowa. Kwietnik i piętrzące się rośliny zasłonią muszlę ustępową wiszącą podobnie jak w poprzedniej wer­sji . Kwietnik wraz z jego odbiciem w lustrze stworzy dużą, central­nie umieszczoną kępę zieleni. Na ścianie za muszlą zawieszona będzie szafka sąsiadująca z pół­kami nad wanną.

Umywalka na nodze, tym razem bez blatu, oparta będzie na skośnym wymurowanym występie ściany, który stanowi jednocześnie pod­stawę skośnej szafki z lustrem na drzwiach. U podstawy szafki wysu­nięta będzie dolna płyta tworząc płytką półkę. U góry szafka bę­dzie zwieńczona płytą o identycz­nym kształcie z wbudowanymi weń lampkami halogenowymi. Forma wysokiej do sufitu szafki narożnej na szlafroki również podporządkowana jest skosowi. Lustra umieszczone przy szafce i nad wanną optycznie powiększą wnętrze.

■ Uwagi ogólne

Obecność brzydkiej rury nad wanną uzasadniałaby wykonanie sufitu podwieszonego. Jednak różnorod­ność omówionych w obu wariantach form nakazuje umiar w kształtowa­niu sufitu. Rurę można zamaskować płytą w kolorze sufitu. Uwaga! Rur gazowych nie można zamurowywać.

Korzystne jest zamontowanie wen­tylatora w celu polepszenia wentlacji. Wygodne jest podłączenie go do kontaktu. Wówczas włączenie światła powoduje uruchomienie wentylatora.

Istotna w łazience jest kompozy­cja glazury lub terakoty. Nieste­ty tę trudno jest omówić bez przedstawienia szczegółowych ry­sunków ścian.