Na tarasie

Na tarasie

W każdym ogrodzie można wygospodarować kąt wypoczynkowy. Warto go urządzić ze szczególną starannością aby był zaciszny, przytulny i – przede wszystkim – ładny.

Miejsce do wypoczynku powinno być zaciszne i wy­godne, zapewniać pełen komfort: intymność, przytulność, nasłonecznienie i choć trochę cienia w upalne dni. Powietrze nie może być tutaj zbyt suche ani zbyt wilgotne, stać w miejscu lub zbyt szybko się poru­szać. Kąt wypoczynkowy powinien być też łatwy do utrzymania w czystości.

Ale najważniejsza jest jego uroda. Meble ogrodowe, różnego rodzaju pojemniki na rośliny i inne ogrodo­we drobiazgi dobieramy według własnych możliwo­ści i gustu. Niektórzy ustawią tu ogrodowe krasnale, inni wolą oryginalne dzieła sztuki. De gustibus non disputandum est.

Aby w ogrodzie było przyjemnie i miło warto zainwe­stować w ładne, solidne meble ogrodowe, trwałą i es­tetyczną pergolę czy kominek. Sprzęty oraz budowle nie mogą być jednak główną i jedyną ozdobą tego ogrodowego wnętrza. Rosnące wokół nich rośliny są co najmniej tak samo ważne. Zaspokajają przecież drzemiącą w nas potrzebę co- dzienego obcowania z przyrodą, skłaniającą nas do kupowania czy budowania domu z ogrodem, a nie mieszkania w bloku. Pergola, pod którą będziemy szu­kać wytchnienia w letnie upały, choć ładna i solidna, nie da nam tego rodzaju cienia którego szukamy.

Zapewni go dopiero pnąca się po niej hortensja czy wisteria.

■ Wybór miejsca

Nawet jeśli ogród jest duży – najkorzystniej skoncen­trować całe wyposażenie na wydzielonej przestrzeni. Jeśli wybierzemy miejsce przytulone do domu, wszel­kie ścieżki w ogrodzie mogą stać się zbędne. Zaosz­czędzimy w ten sposób pieniądze, a na ocalonej prze­strzeni posadzimy rośliny. Tylko czasem, ze względu na położenie działki i domu (np. gdy elewacja ogrodo­wa ma północną wystawę) lepiej odsunąć kąt wypo­czynkowy w głąb ogrodu. Umieszczając go pod koro­nami rosnących już drzew lub budując obok pergolę zapewnimy sobie cień. Odpowiednio dobrane rośliny dadzą nam przyjemny zapach, a znajdujący się w po­bliżu staw lub fontanna – wysycą powietrze wilgocią i wprowadzą je w łagodny ruch. Podobną rolę spełnia oprawa roślinna. Trwała nawierzchnia umożliwia utrzymanie tego miejsca w porządku i pozwala korzy­stać z niego bezpośrednio po deszczu.

■ Przykład pierwszy

Oto taras urządzony w ogrodzie opisywanym już. Przyjrzyjmy się mu bliżej. Jest zaciszny, bo znajdujący się od póinocy mur – od­gradzający ogród od sąsiedniej posesji – chroni go przed chłodnym wiatrem i spojrzeniami sąsiadów. Od zachodu osiania go dom. Południowo-wschodnia wy­stawa sprawia, że można w nim od wczesnej wiosny do późnej jesieni – w pogodne dni – paradować w rannych pantoflach. Sąsiedztwo stawu z roślinami wodnymi łagodzi uciążliwości największych upałów, gdyż parująca stale woda obniża temperaturę powie­trza. Cień dają ażurowe parasole koron trzech suma­ków i niezupełnie jeszcze obrośnięta pnączami pergola. Wyposażenie jest bogate i dobrane z dużym smakiem, a panujący tu klimat – przytulny i domo­wy.

Przyjemnie jest jeść śniadanie siedząc przy bia­łym wiklinowym stole, czytać gazety bujając się w fotelu lub spoczywając na kanapie. Wieczorami można miło gawędzić przy kominku z klinkierowej cegły lub słuchać kumkania żab mieszkających w sta­wie. Wzrok przyciągają liczne rośliny posadzone w drewnianych i ceramicznych pojemnikach. Wystrój roślinny łatwo zmieniać z roku na rok, a nawet – w trakcie jednego sezonu. Dopełnieniem dekoracji jest kolekcja lamp naftowych zawieszonych na bel­kach pergoli i kilka dużych polnych kamieni ustawio­nych wśród roślin.

■ Przykład drugi

Panuje tutaj sielska atmosfera. Wiejską chałupę z Pod­lasia, adaptowano na mieszkanie o całkiem współcze­snym standardzie. Teren jest dość mocno nachylony, więc przed jej frontową ścianą wybudowano drew­niany pomost. Otaczajaca go barierka skutecznie chroni wypoczywających przed upadkiem z wysoko­ści, nie zasłaniając jednocześnie widoku na otaczają­cy krajobraz. Jest na tyle szeroka, że można na niej postawić szklankę z herbatą lub talerz, a nawet – wy­godnie usiąść. Rosnąca przy domu rozłożysta lipa i stara jabłoń zapewniają cień w czasie upałów.

■ Przykład trzeci


Z tego tarasu można korzystać nawet w czasie niepo­gody, gdyż jest on częściowo przykryty dachem. Z trzech stron osłaniają go ściany domu i murowane, kamiennne ogrodzenie. Tak jak w przykładzie pierw­szym można tu wypoczywać na różne sposoby: opa­lać się na leżaku, wypić kawę siedząc w wiklinowym fotelu lub też huśtać się na wyplecionej z powrozów huśtawce. Winorośl pnąca się po opartym na ogro­dzeniu trejażu, wchodząca na dach nad tarasem, daje przyjemny cień. Gdy owocuje – kiście winogron zwie­szają się efektownie nad głową odpoczywającego.

■ Przykład czwarty

Ten przykład pochodzi zza naszej zachodniej granicy. Pokazujemy go, by rozbudzić Państwa apetyt i zachę­cić do poszukiwań. Podobny kąt wypoczynkowy moż­na urządzić w Polsce, zwłaszcza w jej cieplejszych rejonach.

To malownicze miejsce tonie w przepychu otaczają­cych je różaneczników i azalii, rosnących w gruncie oraz w pojemnikach ustawionych na tarasie. Jest tu­taj wiele innych egzotycznych roślin „pojemnikowych”, np.: oleandry i dorodna dracena. Przed nasta­niem pierwszych chłodów trzeba je przenieść do ogrodu zimowego. Pergolę oplatają wisteria i milin. Białe, metalowe meble ogrodowe prezentują się bar­dzo wytwornie w tym otoczeniu.

■ Przykład piąty

Zdjęcie przedstawia miejsce do wypoczynku urzą­dzone w ogrodzie na granicy lasu. Problemem jest tu raczej brak słońca niż jego nadmiar. W lesie nigdy nie ma silnych wiatrów. Rolę ekranu chwytającego ciepło spełnia otynkowana na biało ścianka, oddzie­lająca jednocześnie kąt wypoczynkowy od zaplecza gospodarczego ogrodu. Niski murek z cegły klinkie­rowej może służyć jako ława. Wystrój i wyposażenie tego kąta są bardzo skromne. Służy on głównie spo­żywaniu posiłków. Na nawierzchni z odcinków podkładów kolejowych stoją tu tylko plastikowe meble. Dekorację uzupełniają suche bukiety w naczyniach ceramicznych i rośliny pokojowe wystawiane na lato do ogrodu.