Czym pielegnować trawnik ?

Czym pielegnować trawnik ?

Wiosna to dobry czas na kupowanie narzędzi ogrodniczych. W sklepach jest ich teraz najwięcej i jest w czym wybierać. Opiszemy zestaw narzędzi ułatwiających utrzymanie trawnika w dobrej formie.

■ Rozsiewacze nawozów

Rozsiewacze ułatwiają zasilanie trawnika sztucznymi nawozami. Można kupić rozsiewacz rzędowy lub odśrodkowy. Rozsiewa­cze rzędowe pozwalają na bardzo dokładne wysianie przewidzianej dawki nawozu w rzędy równej szerokości. Można ich i też używać jako siewników do trawy. Rozsiewacze odśrodkowe są bardziej wydajne, ale zdecydowanie miej precyzyjne. Szerokość, na jaką rozsiewany jest nawóz zależy od prędkości prowadzenia takiego siewnika po trawniku.

■ Węże ogrodnicze i zraszacze

Bez podlewania nie ma mowy o ładnym trawniku. Lepsze i trwalsze są węże ogrodnicze ze zbroje­niem z włókna. Są miękkie, a przy tym nie zała­mują się i nie zaciskają na zagięciach. Zaopatrzenie węży w szybkozłączki ułatwia ich podłączanie do kranu i przyłączanie odpowied­nich końcówek lub zraszaczy . Bęben z korbą do zwijania węża ułatwia jego przenoszenie i prze­chowywanie.

■ Walec

Walec, niemal niezbędny przy zakłada­niu trawnika, przydaje się też i w póź­niejszej jego pielęgnacji. Na wiosnę wyrównuje się nim nierówności po­wierzchni wywołane mrozowymi wysadzinami, a gdy wegetacja jest już w pełni – powstałe na skutek mecha­nicznych uszkodzeń i nierównomier­nego rozwoju trawy. Na rynku dostęp­ne są wały różnej szerokości, wykona­ne z blachy stalowej lub z tworzywa. Po napełnieniu wodą wał może ważyć do stukilkudziesięciu kilogramów. Wa­ły metalowe są odporniejsze na uszkodzenia mechaniczne. Nie zagraża im wystają­cy kamień czy krawęż­nik. Wały z tworzywa są delikatne i najechanie na twardą przeszkodę gro­zi ich przedziurawieniem lub pęknięciem. Wały wykonane z blachy kosztują około 200, plastiko­we około 155 zł.

■     Miotłograbie

Miotłograbiami łatwo usunąć z trawnika wszelkie zanieczyszczenia (np. liście lub skoszoną trawę) bez uszkadzania darni. Okresowe wygrabia­nie trawnika takimi grabiami po­prawia jego kondycję – zapobiega po­wstawaniu na trawniku tzw. filcu, który tworzy groma­dząca się na po­wierzchni gleby war­stwa martwej, rozkłada­jącej się trawy. Niektóre miotłograbie mają regulo­waną szerokość rozstawienia sprężystych zębów, a co za tym idzie sztywność całego narzędzia. Miotłograbie kosztują 7 do 19 zł.

■     Grabie wertykulacyjne

Grabie takie służą do usuwania filcu oraz płożą­cych się chwastów i mchu. Zęby tych grabi są ostre jak noże. Nacinają one i rozrywają darń traw­nika, stymulują trawę do silniejszego krzewienia i korzenienia się. Grabie wertykulacyjne mo­gą mieć re­gulowaną głębokość pracy.
Grabie wertykulacyjne można kupić za 12 (produkcji taiwańskiej) do 150 zł (fir­my Gardena).