Kiedy i jak kosić trawę

Kiedy i jak kosić trawę

Założyłem na działce trawnik. Jak często go kosić, by uzyskać efekt pięknego ogrodowego dywanu? Czym grozi zbyt rzadkie, nieregu­larne koszenie trawy? Podczas wa­kacji wyjeżdżam na dłużej. Czy po powrocie łatwo przywrócić zanie­dbanej murawie dawny wygląd?

 

Prawidłowe i syste­matyczne koszenie jest warunkiem uzyskania gęstej, sprężystej mu­rawy. Trawa ma wówczas stałą wy­sokość przez cały sezon wegeta­cyjny ładnie wygląda, jej korze­nie nie zamierają. Najlepiej kosić trawnik często, lecz niezbyt nisko. Wówczas chronione są pączki pachwinowe, z których wyrastają nowe liście.

Na tak strzyżonym ogrodowym dy­wanie nie rozwiną się pospolite trawy i chwasty, nie będą nad­miernie buszować dżdżownice. Trawy przyjmą karłowaty pokrój i łatwo wytworzą rozłogi, zaś z węzłów krzewienia będą wyra­stać boczne pędy. Zbyt niskie i nieregularne strzyżenie niszczy dobry traw­nik, gwałtownie osłabiając war­tościowe gatunki traw. W rezul­tacie pojawią się na nim brzydkie dziury porośnięte mchem, krwaw­nikami, mniszkami pospolitymi, i innymi chwastami. Trawę powinno się kosić od prze­łomu marca i kwietnia do końca października. Gdy jesień jest długa i ciepła – do połowy listopada. Częstotliwość tego zabiegu zależy od: typu trawnika, pogody, żyzności gleby, żywotności traw i pory roku.

Sygnałem do rozpoczęcia pracy jest moment, gdy źdźbła wydłużą się o 10-15 mm ponad zalecaną wy­sokość.

■ Jak często kosić?

Od połowy kwietnia do połowy lip­ca ścinamy ją dwa razy w tygo­dniu. W pozostałym okresie i pod­czas przedłużającej się suszy kosimy trawę raz na siedem dni. Jeżeli podczas naszego urlopu źdźbła zanadto się wydłużą, to po przyjeździe, podczas pierwszego koszenia, ścinamy tylko wierz­chołki liści traw. Dopiero po kilku dniach nadajemy murawie zalecaną wysokość.