Ciepła woda za darmo

Ciepła woda za darmo

Z trzydziestu metrów czarnego węża ogrodowego z PCW średnicy 25-30 mm ułożonego na dachu garażu można w okresie od wio­sny do jesieni uzyskać jednorazo­wo około 30 litrów ciepłej wody do mycia lub prania. W przedsta­wionej tu instalacji wąż ułożono na płaskim dachu pokrytym papą asfaltową. Jest nieco uniesiony ponad pokrycie plackami lepiku, dzięki czemu woda z dachu może swobodnie przepływać pod wę­żem.

Jeden jego koniec jest podłą­czony w łazience do kranu z zim­ną wodą, drugi – będący zakoń­czeniem ułożonej na dachu spirali – przymocowany nad umywalką. Ciepła woda wylewa się z węża po odkręceniu kranu zasilającego z zimną wodą. Chociaż widoczny na zdjęciu garaż usytuowany jest niekorzystnie od strony północ­nej, latem woda z węża osiąga temperaturę 55°C.