Zmiany w projekcie budowy

Zmiany w projekcie budowy

W trakcie budowy domu jednorodzinnego często zdarzają się sytuacje, że decydujemy się na dodatkowe ocieplenie, mniejszą liczbę okien czy inny kąt nachylenia dachu. Niektóre z nich mają istotny wpływ na zmianę bryły budynku, więc należy zaadaptować projekt do faktycznego stanu domu. Przykładowe ocieplenie dodatkowe domu ma wpływ na inny obrys domu, a co za tym idzie inną powierzchnię zabudowy. Jeżeli autor projektu umieścił taką zmianę w wykazie zmian dozwolonych wówczas nie trzeba zmieniać projektu. Natomiast, jeżeli tego brakuje najpierw należy uzyskać zgodę architekta, który stworzył projekt. Następnie zmianę może dokonać już inny architekt. Dlatego najlepiej zmiany wprowadzać zanim otrzymało się pozwolenie na budowę. Jeżeli jedna po to wówczas należy ją umieścić w projekcie. W przeciwnym razie budowa domu może być wzięta za samowolę budowlaną. Według prawa budowlanego do projektu budowę należy wprowadzać istotne odstąpienia od pierwotnej formy. Ma to miejsce, gdy dochodzi do zmian w zagospodarowaniu działki lub terenu, charakterystycznych pomiarów kubatury budynku, czyli kubatury, powierzchni zabudowy, wysokości budynku, liczby kondygnacji itp. Istotne odstąpienie od zatwierdzonego projektu ma miejsce także, gdy zmiany dotyczą ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego a także zamierzonego sposobu użytkowania budynku. Ostatni przypadek dotyczy zmiany, gdy na przykład zamiast pomieszczeń gospodarczych powstanie sklep.