Tworzenie problemy to specjalność urzędników

Tworzenie problemy to specjalność urzędników

Zbierając środki na budowę własnego domu jedno lub wielorodzinnego należy uwzględni wydatki wynikające z konieczności dopełnienia wszelkiego rodzaju procedur prawnych. Każde działanie, począwszy od ustalenia granic działki, musi zostać zatwierdzone w odpowiednim urzędzie. Zgoda na budowę, to zwieńczenie wszelkiego rodzaju pozwoleń, które trzeba uzyskać w trakcie przygotowania do inwestycji. Oczywiście decyzje te wiążą się z uiszczeniem odpowiednich opłat, wykupieniem dziesiątek znaczków administracyjnych itp. Co prawda nie należy generalizować, ale bez cienia wątpliwości można stwierdzić, że urzędnicy odpowiedzialni za sprawy gruntów i spraw budowlanych nie należą do osób sprzyjających inwestorowi. Skomplikowane prawo budowlane narzuca na nic wiele obowiązków, które często wydają się być tylko i wyłącznie utrudnieniem dla petentów. Czas się zmieniły, urzędnicy poddawani się lepszej kontroli i coraz rzadziej zdarza się, że impulsem decydującym od przyspieszeniu obiegu dokumentów jest wręczenie grubej koperty lub upominku, często w postaci płynnej. Wszystkie formalności przed uzyskaniem pozwolenia na budowę mogą zając nawet rok. Dlatego należy uzbroić się w cierpliwości i zasobny portfel. Po uzyskaniu decyzji pozytywnej czas świętowania trwa krótko. Pojawiają się nowe obowiązki, takie jak wybór firmy oraz dalsze nadzorowanie jej prac.