Stół z przyczepy

Stół z przyczepy

Przyczepa do samochodu osobowego, stojąca w ga­rażu lub w ogrodzie, nie tylko zajmuje miejsce, ale nie jest także zbytnią ozdobą. Dobrym rozwiązaniem jest zrobienie z niej stołu, który może być wykorzy­stany w każdych warunkach. Wykonana według ry­sunku podpora dyszla umożliwia przestawianie sto­łu, a także, jeśli zamkniemy uchwyt na kłódkę, bę­dzie stanowiła utrudnienie dla ewentualnego złodzieja.

Podporę tę możemy zrobić z odpadowych materiałów. Blat stołu najlepiej zrobić z desek. Jeżeli przyczepa będzie stała na powietrzu należy pamię­tać o dodatkowym zabezpieczeniu go przed czynni­kami atmosferycznymi. Wymiary blatu należy dopa­sować do posiadanej przyczepy, natomiast jego kształt proponuję pozostawić taki jak na zamiesz­czonym rysunku – przy silnym nacisku na po­wierzchnię blatu nie będzie „stawał dęba”.