Rola kierownika budowy

Rola kierownika budowy

Każda budowa potrzebuje fachowego zaplecza, które będzie czuwało nad prawidłowym przebiegiem prac. Nadzór nad kolejno wykonywanymi działaniami niezmiennie pełni kierownik budowy. Spectrum jego działania jest szerokie i obejmuje całą budowę, od początku jej rozpoczęcia po całkowite zakończenie, nie tylko prac ale i całej inwestycji. To od niego zależy w dużej mierze poprawność i jakość wykonania, to do jego obowiązku należy w jakim terminie zostaną zakończone poszczególne etapy. Dlatego tak ważne jest znalezienie właściwego kierownika, który będzie rzetelnym partnerem inwestora. Jeśli chcemy znaleźć jakieś oszczędności na naszej budowie najwłaściwiej to wykona kierownik budowy, który nie tylko z racji swojego doświadczenia wie gdzie i na jakich materiałach można zaoszczędzić, ale także skontroluje dostawców i wykonawców. Kierownik budowy jest odpowiedzialny za prace wykonane zgodnie ze sztuką budowlaną, stąd też niedopuszczalnym jest by był tylko wzywany do podpisania w książce budowy kolejnego etapu. Niestety wielu inwestorów prywatnych popełnia ten błąd uważając, że panowie budowlańcy wiedzą lepiej. To zazwyczaj prowadzi do wielu niedociągnięć a także poważnych uchybień. Kierownik prowadzi prace budowlane i to od niego, a nie od inwestora powinny zależeć wszelkie rzeczy do poprawy. Dokumentacja powykonawcza wykonana przez solidnego kierownika będzie formalnością, która zostanie wykonana perfekcyjnie. Pamiętajmy, że kierownik budowy będzie nam towarzyszył od początku do samego końca budowy, tak więc wybierzmy osobę z polecenia i godną zaufania.