Jak blisko można sadzić drzewa od granicy?

Jak blisko można sadzić drzewa od granicy?

Sadzenie drzew i wysokich krzewów blisko granicy z kolejna działką może być powodem do zaogniania sytuacji konfliktowych z sąsiadem. Generalnie przepisy nie mówią o minimalnej odległości sadzenia roślinności wysokiej od granicy sąsiadującej z kolejną, zamieszkałą działka. Drzewo można posadzić tuż obok ogrodzenia, należy jednak pamiętać, że młode drzewko kiedyś urośnie i może uszkodzić ogrodzenie lub uniemożliwić jego naprawę czy wymianę. Dlatego powinno się zachować rozsądną odległość biorąc pod uwagę gatunek i wielkość drzewa. Należy także pamiętać, że sąsiad może sobie nie życzyć sprzątania liści z naszego drzewa. Sąsiad może zażądać usunięcia gałęzi i korzeni przechodzących na sąsiednia działkę. Jeżeli nie dotrzymamy terminu przez niego wyznaczonego może on sam je usunąć. Nie może jednak spowodować okaleczenia drzewa, co spowoduje jego obumarcie. Bowiem polskie prawo przewiduje karę za zniszczenie drzewa niebędącego owocowym, które ma więcej niż 10 lat. Wysokość kary zależy od gatunku i wielkości drzewa. Oczywiście płaci ten, kto drzewo zniszczył. Szczególnie ostrożnym należy być w przypadku sadzenia drzew w pobliżu ściany budynku sąsiedniego. Bo gdy roślina zacieni jego okna może doprowadzić to do zawilgocenia lub uszkodzenia elewacji. Wówczas sąsiad może się domagać się odszkodowania i usunięcia takiej rośliny.