Prace przygotowawcze na placu budowy

Prace przygotowawcze na placu budowy

Jeśli zdecydujemy się na samodzielną budowę domu to czeka nas wiele spraw do załatwienia. Na początku będą to głównie sprawy formalne głownie. Gdy otrzymamy pozwolenie na budowę domu będziemy mogli przejść do realizacji projektu. Pierwszą czynnością jaką przyjdzie nam zrobić będzie przygotowanie placu budowy. Plac budowy, czyli nasza działka budowlana na której stanie dom powinna być odpowiednio zabezpieczona. Podstawowa czynnością będzie ogrodzenie terenu na którym będą wykonywane wszelkie czynności związane z budową domu. Według przepisów budowlanych ogrodzenie takie powinno być dostosowane wielkością do rodzaju wznoszonego budynku lecz nie może być niższe niż 1,5 metra. Ogrodzenie musi być stabilne. Przy ogrodzeniu powinniśmy także umieścić odpowiednią tablice informacyjną, na której będą wszelkie niezbędne informacje związane z budowa. Bardzo ważną sprawą na placu budowy są miejsca najbardziej niebezpieczne, czyli takie w których jest prawdopodobieństwo spadania dużych przedmiotów ze znacznej wysokości. Takie miejsca powinny być szczególnie zabezpieczone i oznakowane. Dodatkowo na placu budowy powinniśmy umieścić tymczasowe budynki związane z zapleczem socjalnym dla pracowników budowy. Ważne jest także umieszczenie odpowiednich sanitariatów. Najlepiej w takim przypadku sprawdzają się wynajęte kabiny wc przenośne.