Pojęcie projektu wykonawczego

Pojęcie projektu wykonawczego

Duże inwestycje budowlane w polskim prawie wymagają bardzo szczegółowej dokumentacji technicznej. Wszystko po to, aby wykonawca wiedział gdzie wykonać otwór, a gdzie wkręcić każdą śrubkę. Kiedy pojawia się zamysł wybudowania dużego obiektu, dla przykładu galerii handlowej należy przeanalizować wszelkie możliwości inwestora, a także specyfikację terenu na którym obiekt ma powstać. Dlatego każdy szczegół należy dokładnie zaprojektować zgodnie z obowiązującymi normami i prawem. Kiedy wszystko jest już przemyślane można przystąpić do wykonania projektu wykonawczego. Ten etap można uznać za ostatnią prostą przed metą, która w tym przypadku będzie budową obiektu. W polskim prawie projekt wykonawczy to taki dokument, który jest sporządzony po akceptacji przez inwestora projektu wstępnego. Kiedy wszystkie decyzje zapadną i zostaną prawidłowo naniesione na papier można budować. W zależności od rozmiaru budowy projekty mogą mieć od kilkudziesięciu do kilkuset stron, a objętością mogą zajmować wiele teczek. Projekt powinien zawierać takie tematyki jak projekt architektoniczny budynku, z uwzględnieniem każdego detalu jak barwa elewacji, typ farby, kod producenta farby, rozmiary kołków montażowych. To tylko wierzchołek góry lodowej biurokracji budowniczych. Powinien określać warunki wszelkich instalacji, wraz z ich rozmieszczeniami i możliwościami technicznymi. Taka dokładność jest tu niezmierna, gdyż projekt wykonawczy można uznać, za instrukcję budowy budynku, krok po kroku.