Czy wykopywać cebule

Czy wykopywać cebule

Hoduję w ogrodzie wiele roślin ce­bulowych, zwłaszcza tulipany, kro­kusy i żonkile. Słyszałam, że moż­na je uprawiać przez kilka lat w tym samym miejscu, nie wyko­pując przekwitłych cebul. Czy tak potraktowane będą dawać co roku kwiaty?

 

Dorodne, zabezpie­czone przed szkodnikami cebule wy­żej wymienionych roślin najlepiej sadzić jesienią każdego roku. Jest wówczas prawie pewne, że każda z nich wyda wiosną piękny kwiat. Można jednak zaryzykować i pozo­stawić krokusy, żonkile i niektóre tulipany (odmiany botaniczne) przez kilka lat w tym samym miejscu.

Trzeba się jednak liczyć z tym, że:

♦     stracimy nad nimi pełną kon­trolę – będą tak kwitły, „jak będą chciały”;

♦     wiele z nich może, z różnych powodów, każdego roku zanikać;

♦     wokół cebul matecznych wyrosną drobne, osłabione rośliny nie znajdujące odpowiednich wa­runków do wzrostu i rozwoju.

Pozostawiając cebule w ziemi trze­ba je chronić przed uszkodzeniami mechanicznymi (na przykład podczas odchwaszczania czy wzruszania gle­by) , zwłaszcza w okresie, gdy są one pozbawione liści. Należy rów­nież zwiększyć intensywność zabie­gów pielęgnacyjnych, zwracając szczególną uwagę na nawożenie i ochronę roślin.