Budujemy ściany piwniczne

Budujemy ściany piwniczne

Najczęściej ściany piwnicy wykonuje się z bloczków betonowych, z betonu lub pustaków zasypowych. Prace budowlane rozpoczynamy od wykonania wykopu szerokoprzestrzennego najlepiej za pomocą koparki. Ostatnią warstwę 30-40 centymetrową wykonuje się ręcznie, by dno nie było niżej niż zaplanowana głębokość. Jeżeli dno wykopu wykonane jest ze słabszego gruntu należy go usunąć, a pozostałe miejsce utwardzić. Dno wykopu powinno mieć wymiary kilkadziesiąt centymetrów większe od zewnętrznych wymiarów fundamentów. Stosując tradycyjnie wykopy pod piwnicę do 3 metrów głębokości nie trzeba boków dodatkowo wzmacniać. Usunięty grunt nie można pozostawić na bokach wykopu, gdyż obciąży on dodatkowo jego ściany. Ściany piwnicy opera się na lawach fundamentowych, a ich wymiary określa projekt. Pod ławami robi się wylewkę o wysokości 30 cm poniżej poziomu podłogi na gruncie z chudego betonu. Natomiast ławy wykonuje się z betonu wzmocnionego. Przed rozpoczęciem dalszych prac budowlanych wierzch i boki ławy fundamentowej należy przeciwwilgociowo zaizolować. Pozioma izolacja musi się szczelnie łączyć z izolacją podpodłogową. Po około 28 dniach od zrobienia lawy zaczynamy murować ściany piwnicy. Najlepiej wykonywać je z bloczków betonowych, keramzytobetonowych, cegły pełnej lub betonu. Nie należy stosować materiałów o wysokiej nasiąkliwości wilgocią i o porowatej strukturze, gdyż te ostatnie mają mniejszą wytrzymałość.