Stropy drewniane – stosować czy nie?

Stropy drewniane – stosować czy nie?

Najbardziej tradycyjnymi materiałami stosowanymi w budownictwie są cegły ceramiczne oraz drewno. Po dziś dzień są to materiały najbardziej popularne w Polskim budownictwie. Cegły i pustaki ceramiczne ze względu na dużą dostępność są dość tanim materiałem budowlanym, stąd na pewno taka jego popularność. Natomiast drewno jest kojarzone z najstarszym materiałem budowlanym, najbardziej tradycyjnym. Dziś jest kojarzony bardziej z trendami ekologicznymi. Jest to materiał droższy od cegłówek, ponieważ wymaga specjalnej obróbki i przygotowania, aby stał się solidnym materiałem budowlanym. Dziś najczęściej drewno wykorzystuje się jako elementy niektórych części budynku. Można je spotkać np. przy budowie stropów. Takie stropy najczęściej stosuje się przy budowie domów szkieletowych, przy murowanych o wiele rzadziej, chociaż spotyka się stropy drewniane w murowanych domach ale jako strop ostatniego poziomu, np. na poddaszu. Stropy drewniane są dość lekkie dlatego są tak często wybierane, zwłaszcza przy ogólnie lekkich konstrukcjach budynku. Takie stropy bardzo szybko się montuje i nie wymagają one pracy na mokro. Jednak trzeba pamiętać, że stropy drewniane są słabe jeśli chodzi o akustykę, trzeba też pamiętać, ze będą też łatwopalne dlatego nie są zbyt bezpiecznym elementem konstrukcji domu.