Jak wybudować solidne fundamenty?

Jak wybudować solidne fundamenty?

Fundamenty są jednym z podstawowych elementów budowy domu. Od ich solidności i odpowiedniego dobrania rodzaju do gruntu oraz innych czynników zależy trwałość murów naszego przyszłego domu. Budowę fundamentów rozpoczyna się zazwyczaj od obrysowania jego granic na gruncie. Do tego celu stosuje się dokumentację projektu budowlanego. Aby móc postawić fundamenty potrzeba jest przygotować do tego odpowiedniej wielkości dół. Głębokość jakiej mają sięgać fundamenty zależna jest od kilku czynników. W zależności od tego czy decydujemy się na piwnicę czy nie a także ze względu na rodzaj gruntów oraz umiejscowienie wód gruntowych fundamenty będą głębsze lub płytsze. Gdy dół zostanie wykopany na odpowiednią wielkość oraz głębokość to można wtedy przejść do zakładania zbrojenia. Pręty zbrojeniowe zalewa się odpowiednim rodzajem betonu. Następnym etapem będzie postawienie ścian fundamentowych oraz podstawy komina. Ściany fundamentowe zazwyczaj stawia się poprzez wylewanie betonu tzw. towarowego. Można także takie ściany postawić z bloczków betonowych. Czasem także możemy spotkać się ze ścianami fundamentowymi, które są budowane z bloczków betonowych a puste przestrzenie między tymi bloczkami zalewa się wcześniej przygotowanym odpowiednio betonem wraz ze zbrojeniem. Tak przygotowane fundamenty na koniec jeszcze zabezpiecza się specjalnym preparatem przygotowanym na bazie asfaltu i kauczuku.